TİCARİ KAZANÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

TİCARİ KAZANCLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ
TİCARİ KAZANCLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TİCARİ KAZANÇLAR VE VERGİLENDİRİLMESİ

| Gelir Vergisi Kanununda;(m.37) Her türlü ticari sınai faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazanç olarak tarif edilmiştir. Ayrıca aşağıda belirtilmiş olan kazançlar da ticari kazanç sayılmaktadır. 1. Maden, taş ve Kireç Ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden 2. Coberlik işlerinden 3. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden: 4. Gayrimenkullerin alım, satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işlerinden, 5. Kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım-satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerinden; 6.Satın alınan yeya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden tibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar; 7. Diş protezciliğinden elde edilen kazançlar. Ayrıca, kolleklif ortaklıklarda ortakların âdi veya eshamlı komandit ortaklıklarda komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir.

SMMM
ÖMER AVAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji