2020 YİLİ CENAZE ÖDENEGİ NEDİR YARARLANMA SARTLARİ NELERDİR?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

CENAZE ÖDENEĞİ NEDİR,YARARLANMA ŞARTLARI NELERDİR?

-İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya,
-Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya,
-Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

CENAZE ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşi,yoksa çocuklarına,o da yoksa ana veya babasına,o da yoksa kardeşlerine verilir.
Bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişilerce cenazenin kaldırıldığı belgelenirse masraflar gerçek veya tüzel kişilere de ödenir.
CENAZE YARDIMI: 01 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arası belirlenen tutar 800,77 TL dir.
Cenaze Ödeneğinde zamanaşımı 5 yıldır.
YARARLANMAK İÇİN GEREKLİ BAŞVURU
Hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe ile sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezine yapılır.Ölüm tarihi nüfus kütüğüne işlenmediyse ilgili makamlarca düzenlenen ölüm belgesi kuruma verilir.

NOT: Vefat eden emekli için cenaze ödeneği kendi sigortalılığından dolayı aylık almışsa gerçekleşir. Ölüm aylığı, dul veya yetim aylığı alan kişilerin vefatı halinde emekli ölüm yardımı ödenmez.

NOT: Vefat eden kişinin en az 360 gün SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ya da diğer kapsamlarda ödenmiş primi varsa emeklilik şartı olmaksızın SGK tarafından cenaze masraf parası ödenir.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir
ESNA AYGÜN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji