Bankaya Kira Yatırma Limiti

 

Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iş yerini kiraya verenler ile kiracıların, kira ödeme işlemleri banka veya posta idaresi aracılığı ile yapması gereklidir.
Yapılmaması durumunda, Vergi Usul Kanununun 355. maddesinin o yıl için belirlenen özel usulsüzlük cezası miktarından az olmamak üzere her bir işlem için % 5’idir.