CENAZE ÖDENEĞİ HAKKINDA

Cenaze Odeneği
Cenaze Odeneği
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

CENAZE ÖDENEĞİ HAKKINDA

Cenaze ödeneği;

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş iken, ölen sigortalının hak sahiplerine verilir.

360 gün malullük, yaşlılık ve ölüm primi bildirilmiş olanların hak sahiplerine cenaze ödeneği verilmesi için ölüm tarihinde sigortalı olma şartı aranmayacaktır.

Cenaze ödeneği sigortalının sırasıyla eşine, yoksa çocuklarına, o da yoksa ana babasına, o da yoksa kardeşlerine verilir. Cenazenin bu kişiler dışında gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaldırıldığının belgelenmesi durumunda, masraflar gerçek veya tüzel kişilere ödenir.

Cenaze ödeneği verilebilmesi için, hak sahiplerince ölüm tarihini belirten bir dilekçe  ile sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurulması gerekir.

2017 yılı için cenaze ödeneği 531,00TL’dir.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Bennur KILINÇ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji