Sakatlık indirimi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Sakatlık indirimi

Ücretlilerin gelir vergisi matrahlarından belirlenen esas Ve tutarlarda sakatlık indirimi gerçekleştirilmektedir.    Bu kapsamda yapılacak indirimin şart ve tutarları, yasal düzenleme ile hüküm altına alınmıştır. İndirimden faydalanmak için kişiler; vergi dairesi başkanlığı olan illerde ilgili grup müdürlüğüne, vergi dairesi başkanlığı olmayan illerde ise gelir müdürlüğüne, bağımsız vergi dairesi bulunan ilçelerde vergi dairesi müdürlüğüne, vergi dairesi bulunmayan ilçelerde ise mal müdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.

Hukuki uygulamalar bakımında çalışma gücünün en az %40’ını kaybetmiş olan çalışanlar sakat olarak değerlendirilmektedir.

Çalışma gücünde oluşan kaybın oranları dikkate alınarak, 3 farklı sakatlık derecesi uygulanmaktadır. Yasal düzenlemeler kapsamında

çalışma gücünün %40 oranını kaybedenler 3. Derece sakat,
çalışma gücünün %60 oranını kaybedenler 2. Derece sakat,
çalışma gücünün %80 oranını kaybedenler 1. Derece sakat,
olarak kabul edilmektedir.

Çalışanın gelir vergisi matrahından, çalışma gücü kaybı dikkate alınarak belirlenen sakatlık derecesinin gerektirdiği indirimler gerçekleştirilmektedir.

Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?

Sakatlık indirimine hak kazanan;
– ücretli hizmet erbabı,
– serbest meslek erbabı,

Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan,
-ücretli hizmet erbabı,
-serbest meslek erbabı,

Basit usulde vergilenen bazı (tüccar ve ücretli  durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük sanat işleri ile uğraşan, ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, tamirci, marangoz gibi) özürlü esnaf ve sanatkarlar da yararlanacaktır.

Bakmakla yükümlü olunan kişi: sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi oldukları çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. (çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.
Gelir vergisi kanunun ilgili maddesinde belirtildiği üzere, asgari çalışma gücünü belli ölçülerde kaybeden çalışanlar için geçerli sakatlık indirimine ilişkin tutarlar her yıl için ayrı ayrı belirlenmektedir. Sakatlık indirimi 3 derecede belirlenir. İlgili kanun hükümleri gereği çalışma kabiliyetinin asgari %80’ını kaybetmiş kişiler 1.derece sakat,%60’ını kaybetmiş kişiler 2.derece sakat, %40’ını kaybetmiş kişiler ise 3.derece sakat olarak değerlendirilmektedir.

 

2018 yılı aylık ve yıllık engellilik indirimi tutarları ve
sağlanan vergi avantajı

 

Engellilik dereceleri ve çalışma gücü kayıp oranları
(g.v.k. Madde 31)
Aylık
indirim tutarları
Aylık
vergi avantajı
 

1. Derece engelliler için
(çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar)

 

1000 tl

 

150 tl

 

2. Derece engelliler için
(çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar)

 

530 tl

 

79,5 tl

 

3. Derece engelliler için
(çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar)

 

240 tl

 

36 tl

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji