E-MUTABAKAT’IN ÖNEMİ

E-MUTABAKAT’IN ÖNEMİ

Meslek mensuplarının ağır angaryası olan, işi yükünü artıran, BA/BS Formu ve Üç ayda bir yapılması gereken cari hesap mutabakatı, birçok işimizi aksatmakta ve zaman maliyeti oluşturmaktadır. Bilindiği gibi BA/BS formları aylık 5.000,00 TL yi geçen alım ve satımlarda bildirim zorunluluğu olan ve maliye bakanlığına her ayın son günü gönderilen bildirimdir. Cari mutabakatlar ise hem hesapların karşılıklı düzgün işleyip işlemediğini, hem de yasal anlaşmazlıklarda mahkeme sürecini kısaltan bir durumdur. Fakat yoğun iş temposundan bu tür mutabakatlar atlanılmaktadır. Birçok muhasebe bilgi sistemi kullanıcı, günümüzde e-defter, e-fatura, e-arşiv uygulamalarını kullanmakta olup bununla beraber e-mutabakat ta iş hayatımızda yerini almış bulunmaktadır. Durum böyleyken meslek mensuplarının kendileri veya firmalarını yönlendirerek e-mutabakat kullanmaları büyük kolaylık ve avantaj sağlayacaktır.

Sırasıyla bunlar;

1) Yasal Avantaj – KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile mutabakatlarınızı elektronik ortamda yasal bir zemine oturtabilir; çok hızlı şekilde geri dönüşler alabilirsiniz. Noter onaylı göndermekle aynı geçerliliğe sahip mutabakatlarla rahat edebilirsiniz.

2) Çevreci -e-Mutabakat sayesinde şirketler arası ticari anlaşmaların gerçekleşmesi, ağaçların kesilip kâğıt elde edilmesinden elektronik ortama taşınarak, çevreci bir anlayışa kavuşur.

3) Zaman Tasarrufu – Zorlu ve çetin geçen borç-alacak mutabakat işlemleri için evrak karıştırarak veya faks ve telefon başında bekleyerek zaman harcamanıza gerek kalmaz. e-Mutabakat ile cari hesaplarınızı paylaşabilir, muhatap olduğunuz şirketin hesaplarıyla karşılaştırmayı online ortamda gerçek zamanlı yapabilirsiniz.

4) Düşük Maliyetli – Arşivleme, kargo ve kâğıt masraflarından cüzi miktarlara indirilebilir.

5) Hızlı ve Kolay Veri Aktarımı – e-Mutabakat, Excel’le veri alabildiğiniz tüm sistemlerle çalıştığından verilere kolay ve hızlı bir erişim imkânı sunar.

Saygılarımla;

Tuna AYDIN