İSSİZLİK ÖDENEGİ (MAASİ) HAKKİNDA MERAK EDİLENLER

issizlik odenegi
issizlik odenegi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ (MAAŞI) HAKKINDA MERAK EDİLENLER

 

İşsizlik Ödeneği Nedir?

 Sigortalı olarak çalışan işçilerin iş ilişkileri sona erdikten sonra 4447 sayılı Kanunda ön görülen hallerde devletten alınan ödenektir.

 Başvuru Şartları Nelerdir?

 İşsizlik ödeneğine başvurulabilmesi için belirli şartları taşımak gerekmektedir.

Bunlar;

1)      Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

2)      İş ilişkisi sona ermeden öncesi son 120 günde içinde primini ödeyerek çalışmış olmak,

3)      İş ilişkisi sona ermeden önceki son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigorta primi ödemiş olmak,

4)      İş ilişkisi sona erdikten sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR’a şahsen veya elektronik olarak başvuru yapmak gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

 İş ilişkisi sona eren işçinin, işten çıkış belgesi ile beraber 1 ay içerisinde İŞKUR merkezine giderek başvuru yapması gerekmektedir. 1 aylık süre geçirilmesi halinde işsizlik ödeneği eksik olarak alınır. İŞKUR resmi internet sitesinden de başvuru yapılabileceği gibi  e-devlet üzerinden başvurular yapılabilir.

Ne Kadar Süre Alınır?

 Hizmet akdinin sona ermeden önceki son 3 yıl içerisinde;

 • 600 gün işsizlik primi yatırmış olanlar 180 gün,
 • 900 gün işsizlik primi yatırmış olanlar 240 gün,
 • 1080 gün işsizlik primi yatırmış olanlar 300 gün

süre ile işsizlik ödeneğinden yararlanabilirler.

  Nasıl Hesaplanır?

 İşsiz kalmadan önceki son 4 ayın ortalama brüt kazancın %40’ı alınarak hesaplanır. İşsizlik maaşı çalışırken alınan brüt tutarın %80’nini aşamaz.

 

 

Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık OrtalamasıHesaplanan İşsizlik Ödeneği MiktarıDamga VergisiÖdenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan2.029,50811,86,16805,64
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan3.500,001.400,0010,631.389,37
Son Ay 5.000 TL ile Çalışan5.000,001.623,6012,321.611,28

 

İşsizlik Ödeneğini Kesen Haller Nelerdir?

 İŞKUR tarafından teklif edilen işleri haklı bir gerekçe göstermeden reddedilmesi,

 • İşsizlik ödeneği alan işsizin bu süre içerisinde kayıtsız olarak işe başlayıp İŞKUR’A bunun bildirilmemesi, gibi durumlarda işsizlik ödeneği derhal kesilir.
 • İşsizlik ödeneği aldığı dönemde Emeklilik aylığı bağlananlar, Emeklilik aylığının bağlandığı aydan itibaren işsizlik ödeneği kesilir.

İşsizlik Ödeneği Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?  

 İkamet adresinin değişmesi

 • Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması,
 • Yetkili sağlık kuruluşunca istirahatlı kılınması,
 • Silahaltına alınılması,
 • Yurtdışına çıkılması,
 • Bir işte çalışmaya başlanması veya
 • Mahkeme kararıyla işe iade edilmesi gibi durumlarda 15 gün içerisinde İŞKUR’a ya da ALO170’e bildirilmelidir.

Hangi Durumda İşsizlik  Ödeneği Yeniden Başlar?

İşsizlik ödeneğinden faydalanırken, ödenek bitmeden işe girilmesi ve sonrasında tekrar işsiz kalınması halinde daha önceden  hak  edilen işsizlik maaşını süresi dolduruluncaya kadar yararlanmaya devam eder.

 

Saygılarımla,

Eda KAYA

SMMM

İşletme Bilim Uzmanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji