KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI
KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KADINLARDA DOĞUM BORÇLANMASI
Günümüzde her 4 kadından 1’i çalışma hayatının içindedir. Kadınlar doğum yaptıktan sonra yasal doğum izinleri dışında da bir süre çalışamayabiliyor. Bu durumda kadın sigortalılar için emeklilik yaşı yeterli olsa bile çalışmadıkları sürede sigorta primi ödenmediği için emekli olmaları gecikebiliyor.
Bu konu ilgili son düzenleme 11.09.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı kanunla yapılmıştır. Bu yazımızda bu kanun ile kadınlara getirilen doğum borçlanması hakkını inceleyeceğiz.

Kimler Doğum Borçlanması Yapabilir ?
6552 sayılı kanun öncesinde tüm kadınlara doğum borçlanması hakkı tanınmıyordu. 2014 yılında yürürlüğe giren 6552 sayılı kanun ile ;
– 4/a (SSK’lı-Tarım Sigortalıları da dahil)
– 4/b (Bağ-kur’lu-Tarım Bağ-kur’luları da dahil)
– 4/C (Emekli Sandığı-Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanlar)
tüm kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı tanınmıştır.

Doğum Borçlanması Yapabilmenin Şartları Nelerdir ?
– Doğum yapmadan önce sigortalı olmak.
– Doğum yaptıktan sonra 2 yıllık sürede çalışmamış olmak. 2 yıllık sürenin bir kısmında çalışıldı ise sadece çalışılmayan kısım kadarı borçlanma yapılabilir.
– Çocuğun sağ doğmuş ve yaşıyor olması.

Vefat Eden Çocuklar İçin Doğum Borçlanması Yapılır mı ?
Vefat eden çocuklar için 2 yaşına kadar olan yaşadıkları süre için doğum borçlanması yapılabilir.
En fazla Kaç Çocuk İçin Doğum Borçlanması Yapılabilir ?
2014 yılı öncesinde 2 çocuk için doğum borçlanması yapılabiliyor iken 6552 sayılı yasa ile bu konuda da bir düzenleme yapılmış doğum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı 3’e çıkarılmıştır. Özetle en fazla 3 çocuk için doğum borçlanması yapılabilir.

Evlat Edinilen Çocuklarda Doğum Borçlanması Yapılabilir mi ?
2 yaşını doldurmamış çocukların evlat edinilmesi halinde de doğum borçlanması yapılabilmektedir. Çocuğu evlat edindikten 2 yaşını doldurana kadar olan süre de doğum borçlanması yapılabilir.

Çocuğunu Evlatlık Veren Anne Doğum Borçlanması Yapabilir mi ?
Çocuğunu evlatlık veren anne doğumdan evlatlık verdiği süreye kadar geçen kısmı en fazla 2 yıl olacak şekilde borçlanma yapabilir.

Borçlanmada Staj Sigortasında Başlangıç Tarihi Geçerli Oluyor mu ?
Staj sigortası giriş tarihi normalde emeklilik için geçerli sayılmıyor ancak doğum borçlanmasında staj başlama tarihi sigorta başlangıç tarihi olarak kabul ediliyor.

Doğum Borçlanması Başvuruları Nereye Yapılır ?
– 4/a kapsamında sigortalı olan SSK’lılar doğum borçlanması başvurularını en son çalışmasının/hizmetinin bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne
– 4/b kapsamında sigortalı olan bağ-kur’lu lar doğum borçlanması başvurularını bağlı olduğu Sosyal Güvenlik Merkezi/Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne
– 4/c kapsamında sigortalı olan kadın sigortalılar yani Emekli Sandığı çalışanları doğum borçlanması başvurularını Ankarada ‘da bulunan “SGK Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı’na
yapacaklardır.

Doğum Borçlanması Talebinde Gerekli Olan Evraklar
– Borçlanma Talep Dilekçesi
– Kimlik Fotokopisi

Doğum Borçlanması Nasıl Hesaplanır ?
Doğum Borçlanması asgari ücretin alt ve üst sınırları arasında olmak üzere borçlanma yapmak isteyen kişi tarafından belirlenen günlük kazancın % 32’si üzerinden hespalabnır. Hesaplama, borçlanma yapılmak istenilen dönemdeki asgari ücretin alt ve üst sınırına göre yapılır.

2017 için günlük asgari ücretin alt sınırı : 1.777,50/30 = 59,25 TL’dir
2017 için borçlanma yapılabilecek günlük alt sınır : 59,25*32/100 = 18,96 TL’dir.

1 çocuk için en fazla 720 gün borçlanma yapılabilir.
18,96*720 = 13.651,20 TL

2 çocuk için en fazla 1.440,00 gün borçlanma yapılabilir.
18,96*1.440= 27.302,40

3 çocuk için en fazla 2.160 gün borçlanma yapılabilir.
18,96*2160= 40.953,60

Bu hesaplamalar 2017 yılı asgari ücret alt sınırı içindir.Yani 2017 yılında borçlanma yapılması halinde ödenmesi ödenecek tutarlar bu tutarladan aşağı olamaz.
Alt sınır ile üst sınır arasında istenilen tutarda borçlanma yapılabilir.

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Biray Serbest GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji