DİĞER ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ HUSUSUNDA ÖZELLİKLİ  DURUMLAR  

 

DİĞER  ÜCRET  GELİRLERİNİN  VERGİLENDİRİLMESİ  HUSUSUNDA ÖZELLİKLİ  DURUMLAR  

 

193 Sayılı  Gelir  Vergisi  Kanununa  göre  Ücretler  GERÇEK  ÜCRETLER  ve  DİĞER ÜCRETLER   Olmak  Üzere  2  Şekilde  Vergilendirilmektedir.

GERÇEK   USULDE  ELDE  EDİLEN  Ücret  Gelirlerinin  Vergilendirilmesi  Tevkifat  Usulü  veya  Yıllık Beyanname  Verilmesi   Yöntemiyle   Yapılmaktadır.

 

DİĞER  ÜCRET  GELİRLERİ  ELDE  EDENLER  KİMLERDİR

Gelir  Vergisi  Kanunu’nun  64’üncü  Maddesine  Göre  DİĞER  ÜCRETLİ  Kapsamında  Sayılan  Hizmet  Erbapları  Aşağıdaki  Gibidir.

Kazançları  BASİT USULDE  TESPİT  EDİLEN  Ticaret  Erbabı  Yanında  ÇALIŞANLAR,

ÖZEL  Hizmetlerde  Çalışan  ŞOFÖRLER,

ÖZEL  İNŞAAT  Sahiplerinin  Ücretle  Çalıştırdığı  İNŞAAT  İŞÇİLERİ,

GAYRİMENKUL  Sermaye  İradı  Sahibi  YANINDA  ÇALIŞANLAR,

GERÇEK  ÜCRETLERİNİN  Tespitine  İmkân  Olmaması  Nedeniyle, Danıştay’ın  Olumlu  Görüşü ve

HAZİNE  VE  MALİYE  BAKANLIĞINCA  Bu  Kapsama  Alınanlar.

**Diğer Ücretler İçin Yıllık Beyanname Verilmez, Diğer  Gelirler  Nedeniyle  Beyanname  Verilmesi  Halinde de Bu Gelirler  Beyannameye Dahil  Edilmez.

**Diğer Ücretliye Ödenen Ücret Tutarları Gerçek Usulde Gelir Vergisi Tevkifatına Tabi Tutulmadığından, İşverenlerce   Muhtasar  Beyanname  Verilmez.

**Vergi Usul  Kanunu’nun 238’inci  Maddesine Göre Diğer  Ücret Üzerinden  Vergiye  Tabi  Hizmet Erbabına  Yapılan  Ücret  Ödemeleri  İçin  Ücret  Bordrosu  Düzenlenmez.

Diğer  Ücretlilerin, Gelir Vergisi Kanununun;

-32’nci  Maddesinde  Yer  Alan  ASGARİ  GEÇİM  İNDİRİMİNDEN,

-31’inci Maddesinde Yer Alan ENGELLİLİK İNDİRİMİNDEN,

-63’üncü Maddesinde  Yer Alan SİGORTA PRİMİ, ŞAHIS/HAYAT SİGORTA PRİMLERİ VE SENDİKA AİDATLARI  Gibi  İndirimlerden,  Yararlanması   Mümkün  Değildir.

 

DİĞER  ÜCRET  GELİRİ  ELDE  EDENLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRİMLERİ

Diğer  Ücret  Kapsamına  Giren  Ücret Geliri  Elde  Eden  Hizmet Erbabının  Mükellefiyet Tesisinde  Dilekçe  Ekinde Aşağıdaki  Belgeler ile  Başvuru  Yapması Gerekmektedir.

Kimlik Kartı, (Yabancılarda Pasaportun Noter Onaylı Örneği Ya Da Vergi Dairesi Yetkililerine Onaylatmak Üzere  Aslı ve Fotokopisi,

-İşverenden Alınan İş  Bildirimi (İş Bildiriminde İşverenin Adı, Soyadı, Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Adı , Vergi Kimlik Numarası yada T.C Kimlik Numarası, Adresi ve İmzası Bulunmalıdır.)

Doldurulan Karneyi Vergi Dairesine İbraz Etmeleri veya Değişikliği Karneye  İşaret  Ettirme Süresi, İşe Başlama veya Değişikliğin Meydana Geldiği Tarihten  İtibaren 1  Aydır.

Mükellefiyet Tesisi Yapılan Hizmet Erbabına Vergi Dairesince Vergi Karnesi Verilir.

Vergi  Karnesi  Alan  Diğer  Ücretliler Almış Oldukları Vergi Karnelerini, İşin Devam Ettiği  Sürece  Muhafaza  Ederler.

 

DİĞER  ÜCRET  GELİRLERİNİN  VERGİLENDİRME  DÖNEMİ  VE  ÖDEME ZAMANLARI  

 VERGİLENDİRME  DÖNEMİ

Hizmetin  İfa  Olunduğu Aynı TAKVİM YILIDIR.

Önceden Beri İşe Devam Edenlerde Hizmetin İfa Edildiği Takvim Yılının 2. Ayında,

Takvim Yılı İçinde İşe Başlanması Halinde, İşe Başlama Tarihinden İtibaren Bir Ay İçinde  Tarh Edilip Tahakkuka  Bağlanır.

Tarh Zamanlarının Sona Ermesinden  Önce Memleketi Terk Etmesi  Halinde,  Memleketi  Terk Tarihinden Önce 15 Gün İçinde Verginin Tarh  Edilerek  Tahakkuka  Bağlanması  Gerekmektedir.

Diğer Ücretlerde Ödenecek Gelir Vergisi, Mükellefin İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Vergi  Dairesince Tarh  Edilir.

 

ÖDEME  ZAMANLARI

Önceden İşe Devam Edenlerde Yıllık Verginin Yarısı Takvim Yılının 2.Ayında (1-28 Şubat 2019) Diğer Yarısı İse 8. Ayında (1-31 Ağustos 2019),

-Takvim Yılının 1.Yarısı İçinde İşe Başlayanlarda, Yıllık Verginin Yarısı Verginin Karneye Yazıldığı Ayda, Diğer Yarısı Takvim Yılının 8. Ayında (Ağustos/2019)

-Takvim Yılının 2. Yarısı İçinde İşe Başlayanlarda ise Verginin Karneye Yazıldığı Ayda, Ödenmesi Gerekmektedir.

Diğer Ücretlerde Ödenecek Gelir Vergisi, Mükellefin İkametgahının Bulunduğu Yerdeki Vergi  Dairesince Tarh  Edilir.

 

DİĞER  ÜCRET  GELİRLERİNDE  VERGİ  MATRAHININ  TESPİTİ  VE HESAPLANMASI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 64’üncü Maddesine Göre, Hizmet Erbabının Safi Ücretleri Takvim Yılı Başında Geçerli Olan Ve Sanayi Kesiminde Çalışan 16 Yaşından Büyük İşçiler İçin Uygulanan   Asgari  Ücretin  Yıllık  Brüt  Tutarının % 25’idir.

ÖRNEĞİN ;   2019 Takvim Yılı  Başında  İşçiler  İçin Uygulanan Asgari Ücretin Aylık Brüt Tutarı 2.558,40 TL Olarak  Belirlenmiştir.

Takvim Yılı İçinde İşe Başlayan Diğer Ücret Sahiplerinin Vergi Matrahı; Yıllık Diğer Ücret Matrahından, İşe Başlama Ayı Hariç Tutulmak Suretiyle, O Yılın Sonuna Kadarki Aylara İsabet  Eden  Miktardır.

Takvim Yılının 1. Yarısı İçinde İşini Bırakan Diğer Ücret Sahipleri ,Takvim Yılının 2. Yarısı Girmeden  Haber  Verdikleri  Takdirde  2. Taksite  İsabet   Eden  Vergileri  Terkin  Olunur.

 

Örnek 1: Basit  Usulde Mükellef Olan FATİH Bey’in Yanında Çalışan Diğer Ücretli Hizmet Erbabı MEHMET Bey’in 2019 Yılındaki Safi Ücret Tutarı (Vergi Matrahı) Ve Ödeyeceği Gelir Vergisinin Hesaplanması Aşağıdaki Şekilde  Hesaplanacaktır.

 

2019 Takvim  Yılı  Başında  İşçiler  İçin  Uygulanan  Asgari  Ücretin  Aylık  Brüt  Tutarı2.558,40 TL
2019 Takvim  Yılı  Başında  Geçerli Olan Asgari  Ücretin  12 Aylık  Brüt  Tutarı            ( 2.558,40 TL X 12 = )30.700,80 TL
Safi  Ücret  Tutarı ( 30.700,80 X %25= )7.675,20 TL
Yıllık  Vergi  Matrahı7.675,20 TL
Hesaplanan  Vergi  Tutarı ( 7.675,20 X %15 )1.151,28 TL
1. Taksit  Tutarı  ( ŞUBAT / 2019 )  ( 1.151,28 / 2 = )575,64 TL
2. Taksit  Tutarı  ( AĞUSTOS / 2019 )575,64 TL

Diğer Ücretli Bay MEHMET Bey’in 2019 Yılı Şubat Ayında Vergi Karnesine Kaydettireceği Yıllık Vergi  Tutarı 1.151,28 TL Olup,  Bu Tutarın 2 Eşit Taksitte  Ödemesi Gerekmektedir.

 

Örnek 2: Berberlik Faaliyetinden Dolayı Basit Usulde Mükellef Olan SEVGİ Hanım’ın  Yanında  15 Mart 2019 Tarihinden  İtibaren  Diğer Ücretli  Olarak Çalışmaya  Başlayan PELİN Hanım’ın 2019 Yılındaki Safi Ücret Tutarı (Vergi Matrahı) Ve Ödeyeceği Gelir Vergisinin Hesaplanması  Aşağıdaki  Şekilde Olacaktır.

2019 Takvim  Yılı  Başında  İşçiler  İçin  Uygulanan  Asgari  Ücretin  Aylık  Brüt  Tutarı2.558,40 TL
2019 Takvim  Yılı  Başında  Geçerli Olan Asgari  Ücretin  9 Aylık  Brüt  Tutarı            ( 2.558,40 TL X 9 = )23.025,60 TL
Safi  Ücret  Tutarı ( 23.025,60 X %25= )5.756,40 TL
Yıllık  Vergi  Matrahı5.756,40 TL
Hesaplanan  Vergi  Tutarı ( 5.756,40 X %15 )863,46 TL
1. Taksit  Tutarı  ( MART / 2019 )  ( 863,46 / 2 = )431,73 TL
2. Taksit  Tutarı  ( AĞUSTOS / 2019 )431,73 TL

**** Örnekteki  Diğer Ücretlinin  Gelir Vergisi, İşe  Başladığı  Mart 2019  Ayı  Hariç  Olmak  Üzere Nisan Ayından İtibaren Kalan  9 Ay Üzerinden Hesaplanacaktır. PELİN Hanımın Mart 2019 Ayında Vergi Karnesine Kaydettireceği  Vergi Tutarının 1. Taksiti Verginin Karneye  Yazıldığı  Mart / 2019 Ayında,  2. Taksiti  ise  Ağustos /2019  Ayında  Ödenecektir.

 

Örnek 3:  10 Şubat 2019 Tarihinde  Kendi  Arsası  Üzerinde  Özel  İnşaata  Başlayan FAHRİ Bey’in  Yanında  Diğer  Ücretli  Olarak İşe  Başlayan KAZIM Bey, Gelir Vergisini Şubat Ayında Tarh Ettirdikten ve 1. Taksit Tutarını Ödedikten Sonra Nisan/2019 Ayında İşi Bırakmış ve Bu Durumu Mayıs Ayında Vergi Dairesine Bildirmiştir. KAZIM Bey’in 2019 Yılındaki Safi Ücret Tutarı (Vergi Matrahı) Ve Ödeyeceği Gelir Vergisinin Hesaplanması Aşağıdaki  Şekilde  Yapılacaktır.

2019 Takvim  Yılı  Başında  İşçiler  İçin  Uygulanan  Asgari  Ücretin  Aylık  Brüt  Tutarı2.558,40 TL
2019 Takvim  Yılı  Başında  Geçerli Olan Asgari  Ücretin 10  Aylık  Brüt  Tutarı       ( 2.558,40 TL X 10 = )25.584,00 TL
Safi  Ücret  Tutarı ( 25.584,00 X %25= )6.396,00 TL
Yıllık  Vergi  Matrahı6.396,00 TL
Hesaplanan  Vergi  Tutarı ( 6.393,00 X %15 )959,40 TL
1. Taksit  Tutarı  ( ŞUBAT / 2019 )  ( 959,40 / 2 = )479,70 TL

 

****KAZIM Bey’in Şubat 2019 Ayında Vergi Karnesine Kaydettirdiği Vergi Tutarının İlk Taksiti Verginin Karneye Yazıldığı Şubat/2019 Ayında Ödenmesi Gerekecektir.           1. Takside İsabet  Eden Vergisi; Çalışılan  Aya İsabet  Eden Kısım Değil, 1. Taksit Tutarının Tamamı Olan 479,70 TL Olacaktır. KAZIM Bey’in  Nisan / 2019 Ayında  İşi  Bırakmış Olduğundan Adına Tarh  Edilen 2019 Yılı Diğer Ücret Gelir Vergisinin 2. Taksitine İsabet  Eden 479,70 TL’lik Vergi  (Ağustos/2019 Ayında Ödenecek Olan Vergi) Vergi Dairesince Terkin Edilecektir.

 

DİĞER  ÜCRETLİ  ÇALIŞTIRAN  İŞVERENLERİN  SORUMLULUĞU

Yanlarında  Diğer Ücrete Tabi  İşçi  Çalıştıranların  Belirlenen  Süre  İçinde Karne Almalarını ve Karnelerinde  Yazılı  Vergileri  Ödemelerini  Temin  Etmeye  Mecburdurlar.

Bu Mecburiyete Uyulmadığı Takdirde;

**Zamanında  Karne  Almamış veya  Vergisini  Tarh  Ettirmemiş  Olan  Hizmet  Erbabının  Vergisi  İşveren Adına Tarh  Edilir ve Vergi  Cezası da  Aynı  İşveren  Adına  Kesilerek  Tahsil  Edilir.

**Vergi Karnesini Zamanında Almış ve Vergisini Tarh Ettirmiş Olan Hizmet Erbabının Zamanında Ödenmemiş  Olan Vergisi ve Gecikme  Zammı da  Yanında  Çalıştığı  Tespit  Edilen  İşverenden Tahsil Edilir.

Saygılarımla,

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu