BAZİ MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARİ YENİDEN BELİRLENMİSTİR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

02 .01.2020 TARİHİ İTİBARİYLE BAZI MALLARA UYGULANACAK KDV ORANLARI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR.

 

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli

-I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1,

-II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir.

Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca   % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

 

02  Ocak  2020  Tarih ve 30996  Sayılı  (1. Mükerrer) Resmi Gazete’de “Mal ve  Hizmetlere  Uygulanacak  Katma  Değer  Vergisi  Oranlarında  Değişiklik Yapılmasına  Dair  Karar ile;

*Tavuk Yumurtasının Toptan Teslimlerinde %1,

*Aşağıdaki Listede Yer Alan Mobilyaların Tesliminde %8 

*Toptancı  Halleri  ve  Su  Ürünleri  Toptan  Satış  Yerlerinde  Faaliyette Bulunanlara  Yapılan  Balık Teslimleri ile  Bu Malların  Bunlar  Tarafından  Gerçek  Usule Tabi  KDV  Mükelleflerine  Tesliminde     %1 Olarak  Belirlenmiştir.

 

İstatistik  Pozisyonlarına  Göre Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Bulunan Mobilya ve Mobilya Benzeri  Ürünleri  Aşağıda  Listelenmiştir.

9401.30Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00Bambudan
9401.53.00.00.00Hintkamışından
9401.59.00.00.00Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69Diğerleri (Ahşap iskeletti oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.79Diğerleri (Metal İskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20Metalden diğer mobilyalar
9403.30Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60Diğer ahşap mobilyalar
9403.70Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00Hintkamışından olanlar
9403.89.00.00.00Diğer maddelerden mobilyalar
9404.10.00.00.00Şilte mesnetleri
9404.21Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olan(kaplanmış olsun olması) (Şilteler)
9404.29Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)

Yürürlük Tarihi  02 Ocak 2020 ‘dir.

 

Saygılarımla,

S.M Mali Müşavir

Sibel KAROĞLU

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji