Muhasebenin kökleri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Muhasebenin kökleri
Muhasebenin kökleri Eski Mısır ve Mezopotamya’da ortaya çıkmıştır; bilinen ilk muhasebe kayıtları da Hammurabi Kanunları’nda görülmüştür.

Summa de Arithmetica
On beşinci yüzyılın sonlarına kadar doğal bir şekilde gelişen muhasebe, Luca Pacioli’nin yayınladığı “Summa de Arithmetica” adlı eserle birlikte gelişmeye başlamıştır.
Luca Pacioli’nin çift taraflı muhasebe sistemi ise 16. ve 17. yüzyılda Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
On sekizinci yüzyılda Luca Pacioli’ye ait çift taraflı muhasebe sistemi tartışılmaya başlanmıştır. Alternatif sistemler önerilse de bu sistemler genel kabul sağlayamadığından Luca Pacioli’nin sistemi kullanılmaya devam etmiştir.

Maliyet muhasebesi
Sanayi devrimiyle birlikte 19. Yüzyılda “Maliyet muhasebesi” ortaya çıkmıştır. Bu muhasebe türü, maliyetlerin çeşitleri, olduğu yerler ve ilgili oldukları hizmet ya da ürünlerin çeşitlerinin incelenmesine ve belirlenmesine ikan tanıyan bir hesap ile kayıt düzeni olmuştur.
Kenan DOĞAN
SMMM – BD

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji