KULLANDIRILMAYAN YILLIK ÜCRETLİ İZİN PARASI

kullandırılmayan yıllık ücretli izin parası
kullandırılmayan yıllık ücretli izin parası

Bu konuyu daha iyi anlayabilmek için öncelikle yıllık ücretli izinin tanımını yapalım.

Yıllık Ücretli İzin ; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53.maddesine göre “İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere verilir.

     Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

Bir yıldan az süren mevsimlik işlerde veya kampanya işlerinde çalışanlara yıllık ücretli izin verilmez.

Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür ve Neye Göre Belirlenir :

 Çalışanların yıllık izin süreleri, aynı işyerinde çalışmakta oldukları yıla göre ve yaş durumlarına  göre belirlenir.

Çalışma süresine Göre ;

Çalışılan Yıl Süresi                 Yıllık Ücretli İzin Süresi

1-5 Yıl Arası                                         14 İş Günü

5-15 Yıla Kadar                                   20 İş Gün

15 Yıl ve Fazlası                                  26 İş Günü

Yıllık ücretli izin tarihlerine denk gelen resmi tatil,dini bayramlar bu sürelere ilave edilir.

Örneğin; 14 gün yıllık iznini 17.05.2021 tarihinden itibaren kullanmaya başlayacak olan çalışan, 02.06.2021 tarihinde işbaşı yapması gerekirken, 19 Mayıs’ın resmi tatil olması münasebetiyle, yıllık izin süresine 1 gün eklenerek 03.06.2021 tarihinde işbaşı yapar.

Yaşa Göre ;

         Çalışma sürelerine bakılmaksızın, yıllık ücretli izine hak kazanmış olan 18 ve daha küçük yaştaki çalışanlar ile, 50 ve üstü yaştaki çalışanlara verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz.

Kullandırılmayan Yıllık İzinler ;

İşveren, yıllık izin hakkı dolmuş olan her personele yıllık ücretli iznini kullandırmak zorundadır. İş sözleşmesi devam ederken yıllık izin kullanılmayıp, bunun parasının çalışana ödenmesi gibi biri bir durum İş Kanunu’na aykırıdır.

Ancak, çeşitli nedenlerle iş sözleşmesi feshedilen çalışana,bu süre içerisinde kullanmadığı yıllık izninin parası ödenebilir. Burada dikkat edilecek en önemli nokta iş sözleşmesinin feshedilmesidir.

İş sözleşmesi feshedildikten sonra ödenecek yıllık ücretli izin hesaplaması, çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaşı ile kullanılmayan izinli gün sayısı çarpılarak hesaplanır.

Brüt yıllık ücret üzerinden, gelir vergisi,damga vergisi  ve SGK kesintileri yapıldıktan sonra çalışanın eline geçecek net maaş hesaplanır.

 

Mali Müşavir

Biray GÜLER