VERBİSE KAYIT ZORUNLULUĞUNDA SON GÜN 4 HAZİRAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

VERBİSE KAYIT ZORUNLULUĞUNDA SON GÜN 4 HAZİRAN
2022 yılı 12 ayın 7 ayında çalışan sayısı 50’den fazlaysa 26.02.2023 tarihinde

2022 yılı mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan işletmeler ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğü “VERBİS” 04.06.2023 tarihinde dolmaktadır.
Ayrıca Verbise kayıt olma yükümlülüğü bulunan sektörler
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan (eczaneler, poliklinikler, laboratuvarlar gibi sağlık verileri işleyen) gerçek ve tüzel kişi

Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu
SMMM Cahide ORAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji