E-FATURA İLE E-ARŞİV VE 5000 TL & 30000 TL E-ARŞİV DE;GERİYE YÖNELİK 7 GÜNLÜK SÜREDE FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

E-FATURA İLE E-ARŞİV VE 5000 TL & 30000 TL E-ARŞİV DE;GERİYE YÖNELİK 7 GÜNLÜK SÜREDE FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

E FATURA- E ARŞİV ve 5000 & 30000 TL E-ARŞİV de; geriye yönelik 7 günlük sürede fatura düzenlenebilir mi?

***Fatura malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 (yedi) gün içinde düzenlenmelidir (vuk 231/5)

***7 günlük süre, malın teslim ve hizmetin ifa edildiği ilk gün hesaba katılmaz. Takip eden günden başlar. (özelge sayı 64597866-105[231-2014]-104 tarih 08/07/2014)

***Mevzuatta belirtilen” 7 gün içinde fatura düzenlenir” ifadesi ile kast edilmek istenen 7 gün geriye dönük fatura düzenlenmesi değil, işlem tarihinden itibaren 7 gün içinde fatura düzenlenmesidir. (forum.efatura.gov.tr)

Bu durumda;

***01.01.2020 de teslim edilen malın faturası, en geç 08.01.2020 de “düzenlenmelidir”.

*** Bu durumda faturaların “düzenleme tarihi”; 01.01.2020, 02.01.2020, 03.01.2020, 04.01.2020, 05.01.2020, 06.01.2020, 07.01.2020, 08.01.2020 olabilir.

***Fatura oluşturulan günden önceki günlere düzenleme tarihi verilmesi (7 günlük süre olsa da) özel usulsüzlük riski taşımaktadır.

***Örneğin 08.01.2020 tarihinde oluşturup, faturaya 01.01.2020 ile 07.01.2020 tarihleri arasına “düzenleme tarihi” verilmesi risk oluşturmaktadır.

***03.01.2020 de oluşturduğunuz faturaya, 03.01.2020 düzenleme tarihi koyabilirsiniz, ama 08.01.2020 de oluşturduğunuz faturaya 03.01.2020 tarihini vermek risktir.

***07.02.2020 de fatura oluşturup, düzenleme tarihi olarak 31.01.2020 tarihinin verilmesi risk oluşturmaktadır.

Saygılarımla,

Mali Müşavir Necmeddin GÜVEN

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu