ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ

ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
ÜCRET GELİRLERİNİN ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ
GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLMESİ
319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde elde edilen ücret gelirlerinin asgari ücrete isabet eden kısmının gelir vergisindenve damga vergisinden istisna edilmesine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur.
İstisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde, hizmet erbabının ilgili aydaki gelirine ilişkin verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hizmet erbabının birden fazla işverenden ücret alması halinde istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacaktır.
ASGARİ ÜCRETE İSABET EDEN KISMININ GELİR V VE DAM GA V İSTİSNA
SMMM Cahide ORAL
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji