SGK MEVZUATINDA ALT İŞVERENLİK

SGK MEVZUATINDA ALT İŞVERENLİK
SGK MEVZUATINDA ALT İŞVERENLİK
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

SGK MEVZUATINDA ALT İŞVERENLİK

SGK Mevzuatında Alt İşveren Nasıl Olunur?
1) SGK Mevzuatına göre alt işveren sayılabilmek için;
⎯İşyerinde sigortalı çalıştıran asıl işverenin varlığı,
⎯Alt işverenin yapmayı üstlendiği iş için sigortalı çalıştırması,
⎯İşin asıl işverenin işyerinde yürütülmesi,
⎯Alt işverenin, işyerinde asıl işverenin yapmış olduğu ana işin bir bölümünde, eklentilerinde veya yardımcı işlerinde iş alması, Şartlarının aynı anda gerçekleşmesi gerekmektedir.
2) Asıl işveren, 5510 sayılı Kanunun işverene yüklediği yükümlülüklerden dolayı alt işveren ile birlikte sorumludur.
5510 sayılı Kanuna istinaden asıl işveren- alt işveren ilişkisinin kurulması için alt işverenin yapmayı üstlendiği işte çalıştırdığı sigortalıların, o iş için alınmış ve çalıştırılmış olması gerekmektedir. Esasen iş alanın söz konusu işi var olan ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan işyerinin (devamlı işyeri) sigortalı işçileri ile yapması durumunda, iş alan alt işveren olarak kabul edilmemektedir.
Örnek 1: Bir fabrikaya yemek pişirilmesi işini kendine ait müstakil işyerinde yapan ve burada çalıştırmış olduğu işçileri ile yemekleri fabrikaya getirip servis yapan kişi yardımcı hizmetler olarak nitelendirilecek olan söz konusu işi fabrika işyerinde, bölüm veya eklentilerinde yapmamış olduğundan, sosyal sigorta yükümlülüklerini fabrika işyeri dosyası üzerinden alt işveren olarak değil, kendi adına açılmış olan devamlı işyeri dosyası üzerinden yerine getirecek ve alt işveren olarak kabul edilmeyecektir.
İşin tamamının yürütümü ile sorumlu olan işverenden iş alan, ancak sigortalı çalıştırmayanların da alt işverenliği söz konusu olmayacaktır. Bu anlamda, alınan işte sigortalı çalıştırmayıp tek basına ya da ortakları ile işi yürüten kişi alt işveren olarak kabul edilmemektedir.

SEVAL AKDOĞAN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji