KAR PAYI VE KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

KAR PAYI VE KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI
KAR PAYI VE KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

KAR PAYI VE KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

 

17.05.2020 tarihli 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Geçici 13.Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Tebliğ’de yer alan hükümlere göre ;

-Sermaye şirketleri , 30/09/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca %25 inin nakden dağıtımına karar verebilir ve geçmiş yıl karları ile yedek akçeler bu dağıtıma dahil edilemez. İç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımına uygulanmaz.

-Sermaye şirketleri , 30/09/2020 tarihine kadar genel kurul tarafından yönetim organına kar payı avans dağıtımı yetkisi veremez.

-17.05.2020 tarihinden önce genel kurulca kar payı dağıtımı kararı alınmış, ancak pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa , %25 lik sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez.

-Genel kurulca yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir.

KAR PAYI DAĞITIMINA İLİŞKİN İSTİNALAR

Aşağıdaki şartları sağlayan şirketlere yukarıda bahsedilen hükümler uygulanmaz.

-Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebepler ile kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananları istihdam eden şirketler,

-Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebepler nedeniyle Nakdi Ücret desteğinden faydalananları istihdam eden şirketler,

-Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç,120.000 Türk Lirası ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince,dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla,kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler,

-Pay sahiplerince ,dağıtımına karar verilen kar payının,imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30/04/2020 tarihine kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler.Kar payı dağıtım kararı alan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir.

İstisna kapsamında olan şirketler kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüşü almak zorundadır.

Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kar veya zarar tablosuna ek olarak ;

-Kısa Çalışma Ödeneği’ nden faydalanmadığına dair ilgili kurumlardan alınacak teşvik edilecek belge,

-Dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü teşvik edici belge,

-Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini teşvik edici belgenin, Genel Müdürlüğe sunulması gerekmektedir.

Kaynak : 17.05.2020 Tarihli Resmi Gazete

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal BİLADA

https://tr-tr.facebook.com/muhasebebilenlertoplulugu

Paylaş
Önceki İçerikE-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi Halinde Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası
Sonraki İçerik18.05.2020 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **