Transit Ticaret

TRANSİT TİCARET
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Transit Ticaret
Alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere (aleyhte fark kabul edilebilir) gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya Türk menşeli olup da yurt dışına satılmış (serbest bölgelere yapılan satışlar dahil) malların transit olarak veya doğrudan doğruya, ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın, başka veya aynı ülkeye (serbest bölgeler dahil) satılmasını ifade eder.
-Transit ticaret ödeme şekli değil, bir ticaret şeklidir.
-Gerçekte bir ithalat ve ihracat işlemi olmadığından dolayı, gümrük beyannamesi düzenlenmez.
-Transit ticaret işlemlerinde Vergi, Resim, Harç İstisnası uygulanır.
-Tüm ödeme şekillerine göre transit ticaret yapılabilir.
Saygılarımla,
Fırat DUMAN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji