13.6 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Mali Müşavir Nihal Bilada

Etiket: Mali Müşavir Nihal Bilada

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET KURULUŞU

YABANCI ORTAKLI ŞİRKET  KURULUŞU Türkiye ‘de yatırım yapan gerçek veya tüzel kişiler 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında Türk Ticaret Kanunu ‘nda yer alan...

E-TİCARET FAALİYETİNDE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN SÜREÇ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR

E-TİCARET FAALİYETİNDE BULUNMAK İSTEYENLER İÇİN SÜREÇ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DETAYLAR Günümüzde e-ticarete yönelmenin başlıca sebepleri; Tüketiciler tarafında internet kullanımının yaygınlaşması, güvenli alışveriş sitelerinin olması ve...

7252 Sayılı Kanun İle KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği Teşvikleri-İş Sağlığı...

7252 Sayılı Kanun İle KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği Teşvikleri-İş Sağlığı Güvenliği Geçiş Tarihleri ** 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan özel sektör işyerlerinde kısa...

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜMÜNE İLİŞKİN İSG KATİP’E KAYIT VE...

Değerli Meslektaşlarım ; Bildiğiniz üzere 01.07.2020 tarihinden itibaren az tehlikeli iş yerlerinde de iş sağlığı ve güvenliği zorunlu olacaktır. İSG hizmetini , Ortak Sağlık Güvenlik...

Avukatlarda Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat...

Vekalet ücretlerinde vergi tevkifatı uygulaması 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında gelir vergisi tevkifatı yapmaya mecbur olan kişi ve kurumlar belirtilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre...

Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi

Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak...

Son Değişiklikler İle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Son Değişiklikler İle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi   Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER