33.2 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Mali Müşavir Nihal Bilada

Etiket: Mali Müşavir Nihal Bilada

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜMÜNE İLİŞKİN İSG KATİP’E KAYIT VE...

Değerli Meslektaşlarım ; Bildiğiniz üzere 01.07.2020 tarihinden itibaren az tehlikeli iş yerlerinde de iş sağlığı ve güvenliği zorunlu olacaktır. İSG hizmetini , Ortak Sağlık Güvenlik...

Avukatlarda Karşı Tarafa Yükletilen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi ve Gelir Vergisi Tevkifat...

Vekalet ücretlerinde vergi tevkifatı uygulaması 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında gelir vergisi tevkifatı yapmaya mecbur olan kişi ve kurumlar belirtilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının; (1) numaralı...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye'ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul Kıymetlerin ve İştirak Hisselerinin Elden Çıkarılmasında Vergilendirme Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre...

Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi

Binek Otomobillerin Giderleri ve Amortismanlarının Vergi Matrahından İndirilmesi Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak...

Son Değişiklikler İle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi

Son Değişiklikler İle Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi   Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Hazırlanan...

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Azaltılması Amacıyla Hazırlanan Kanunun Özeti

ÖRNEK PERSONEL BİLDİRİM FORMU

Dünya  Sağlık  Örgütü  tarafından  12  Mart  2020  tarihinde  ‘Pandemi’  olarak  duyurulan  ve ülkemizde  de  etkilerini  gösteren  Covid-19  salgını  kapsamında  bir  süredir  idare  tarafından  alınan...

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme...

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması   Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER