10.11.2022 e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

10.11.2022 e-Beyanname Sistemine İlişkin Önemli Duyuru
Başkanlığımız e-Beyanname sistemi üzerinden alınan beyanname ve bildirimlerin büyük çoğunluğunun son gönderim tarihinden birkaç gün öncesinde veya son gönderim tarihinde sistemimize yüklenmesi nedeniyle beyanname/bildirimlerin kontrol edilme ve/veya onay aşamalarında yoğunluk yaşanabilmektedir. Başkanlığımızca yapılan çalışmalarda özellikle beyanname/bildirim verme süresinin son günlerinde sisteme yüklenen paketler içerisinde çok yüksek sayıda beyanname/bildirimlerin yer aldığı ve bu durumun da beyanname/bildirim verme süreçlerini olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Bu kapsamda, bahse konu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla 10.11.2022 tarihinden itibaren eBeyanname sistemi üzerinden bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı 5 (beş) adet ile sınırlandırılmıştır. Bu tarihten itibaren “Beyanname paketiniz hatalı ya da 5 adetten fazla xml içermektedir. Bir defada en fazla 5 beyanname gönderebilirsiniz.” hata mesajı ile karşılaşan mükelleflerimizin paket içeriğinde yer alan beyanname/bildirim sayısını kontrol etmeleri gerekmektedir.
SMMM AsLışah YıLdız

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji