509 Sıra Vo.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı (E-Fatura Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerin)

E-FATURA GYM
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

509 Sıra Vo.lu Vergi Usul kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara, e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmesi hususlarında düzenleme yapılması öngörülmektedir.
SMMM
EDA OKÇU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji