509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı (E-TİCARET)

E-TİCARET
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Öngören Tebliğ Taslağı

Kendi siteleri ve/veya platformlar üzerinden eTicaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden, 2020 ve 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlara e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmesi hususlarında düzenleme yapılması öngörülmektedir.
SMMM
EDA OKÇU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji