Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Beyanname Verilmemesi

Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Beyanname Verilmemesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Beyanname Verilmemesi
Basit usule tabi mükellefler için beyanname verilmemesi Gelir vergisi kanunu’na 7338 sayılı Kanun ile eklenen mükerrer 20/A maddesine gore;
Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret ve sanat erbabının, 01.01.2021 tarihinden itibaren elde ettikleri ticari kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.
Basit usule tabi mükellefler 2021 yılı ticari kazançları üzerinden 2022 yılında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyeceklerdir.
Diğer gelirleri nedeniyle(gmsi,msi, vb.)2022 yılı Mart ayında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamesine de bu kazançlarını dahil etmeyeceklerdir.
SMMM HAFİZE AYTEKİN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji