MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER (ANONİM ŞİRKET)

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ (ANONİM ŞİRKET)
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MÜKELLEFİYETE GÖRE TASDİK ETTİRİLECEK DEFTERLER
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN:

ANONİM ŞİRKETLER

a) Yevmiye Defteri
b) Defteri Kebir
c) Envanter Defteri
d) Damga Vergisi Defteri
e) Yönetim Kurulu Karar Defteri
f) Pay Defteri
g) Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
 Mevcut durumda kullanılmakta olan, pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri
yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla ve bu Tebliğde belirtilen bilgilerden eksik olanların
yazılması suretiyle açılış onayı yapılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (Ticari defter
tebliği Geçici Madde – 3/1)

https://muhasebebilenler.com

Saygılarımla,

SMMM AYŞE ASLANKOÇ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji