BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

  

Geçtiğimiz günlerde gündemde olan ve TBMM’de görüşülmeye devam eden bedelli askerlik düzenlenmesi;  01 Ocak 1994 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar için 15 bin TL ve 21 gün zorunlu askerlik eğitimi koşuyla bu olanaktan faydalanacaktır. Bu düzenlemenin önümüzdeki günlerde kesinleşeceği görülmektedir.

Bedelli askerlikte, belirlenen rakamı ödeyenler askerlik hizmetini yerini  getirmiş

sayılmaktadır. Bu durum da işçinin işten  ayrılmasına neden olmayacaktır. İşçi ücretsiz izne ayrılarak 21 günlük askerlik eğitiminde sonra işine devam edebilir.  Ancak, askerlik nedeni ile işten ayrılmaları halinde, istifa olarak değerlendirileceğinden  kıdem tazminatına hak kazanamayacaklardır.

Kıdem tazminatı uygulaması, 1475 sayılı kanunun 14/3.maddesine göre, işçi, muvazzaf  askerlik  hizmeti nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır… şeklinde belirtilmiştir.

İşçinin askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için;  askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve verilen  süre içerisinde birliğine teslim olması gerekmektedir. Askerlik nedeniyle  iş sözleşmesini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesinden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür.  Askerlik sevk belgesi olmadan  yapılan fesih işlemlerinde, işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda olmayacaktır.

Eda KAYA

SMMM

İşletme Bilim Uzmanı

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji