Genc Girisimci Bagkur Prim Tesvikinin Uygulama Esaslari

genc girisimci bagkur tesviki
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

2018/28 Sayılı SGK Genelgesi’ne istinaden Genç Girişimci Teşvik Uygulaması;

Mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan; 4b kapsamında 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişiler teşvikten yararlandırılır.

İşe başlamanın kanuni süresi içinde bildirilmiş olması gerekmektedir. Vergi dairesinin sigortalılık bildirimini geç yapması ihlal sayılmaz.

Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Yardımcı işçi çalıştırmak yada tutukluluk gibi zorunlu haller nedeniyle işinde bilfiil çalışamamak ihlal sayılmaz.

Faaliyetin ortaklık olarak yapılması halinde sadece bir ortak ve en genç olanı yararlanılacaktır. Ayrıca ortakların hepsinin de teşvik şartlarını taşıması gerekmektedir. İki ortaklı bir adi ortaklıkta A ortağı 25 B ortağı ise 30 yaşındadır. B ortağı yaş şartını taşımadığı için A ortağı da teşvikten yararlanmayacaktır.

Ölüm hali hariç olmak üzere faaliyetin eş yada çocuklar tarafından devralınması durumunda devralan eş yada çocuk teşvikten yararlanamaz.

Faaliyete başladığı tarihte 18 yaşından küçük olan sigortalı faaliyetine devam etmek şartı ile 18 yaşına girdiği tarihten itibaren 1 yıl boyunca teşvikten yararlanır.

Sigortalılığın vergi dairesi tarafından bildirilmesinin uzun süreceği düşünülüyorsa vergi dairesinden alınacak belge ile sigortalılar bizzat başvurabilir.

Teşvikten yararlanırken sigortalılığı sona erenlerin bir yıllık süre içinde sigortalılıklarının yeniden başlaması durumunda teşvikten yararlanamaz.

Sigortalılık bir işverenin yanında 4a lı olarak çalışılmaya başlandığı için durmuş ve bir yıllık süre içinde hizmet akdi sona erdiği için 4b sigortalılığı yeniden başlamışsa kalan süre kadar teşvikten yararlanılır.

Teşvikten yararlanan sigortalıların aylık prime esas kazançları, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katı olarak belirlenmiştir. Sigortalıların yapacağı farklı tutardaki kazanç beyanları kabul edilmeyecektir. Yani kısaca hazine tarafından karşılanacak primler asgari ücret üzerinden hesaplanacaktır.

Teşvikten yersiz yararlananlardan tespit edilirse primler ve prime ait gecikme cezası ve zammı tahakkuk ettirilecektir.

Hasan Volkan ÇEVİK
Mali Müşavir

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji