Tevkıfat nedır, kımler yapar, hangı ıslemlerde uygulanır, hesaplama ve muhasebe kaydı HK.

tevkifat
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Tevkifat nedir, kimler yapar, hangi işlemlerde uygulanır, hesaplama ve muhasebe kaydı

 Tevkifat:

Para konusunda kesintilerdir. Devletin alacağı olan  KDV’yi alıcı ve satıcı arasında paylaştırarak her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevkifat vardır.

1- Gelir Vergisi TevkifatıGelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti dir.

2- KDV TevkifatıKDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların KDV’sinin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifatlı Fatura:

Normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur.

Kimler Tevkifat yapar:

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

Tevkifat hangi işlemlerde uygulanır?

Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

1-    Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2-    Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

3-      Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

4-    Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5-    İşgücü Temin Hizmetleri

6-    Yapı Denetim Hizmetleri

7-    Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

8-    Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

9-    Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

10- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

11- Servis Taşımacılığı Hizmetleri

12- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

13- 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alanların Hizmet Alımları

 Tevkifat, sadece hizmet mahiyetine giren işlemlerde uygulanabilir.

Tevkifat hesabı nasıl yapılır?

ÖRN: X İNŞAAT LTD.ŞTİ.

Hizmet bedeli 20.000 TL

Tevkifat Oranı 9/10

KDV oranımız %18 olsun.

MATRAH=  20.000 TL

KDV (18)=  3.600 TL  (Tevkifat KDV üzerinden hesaplanır)

TOPLAM=  23.600 TL dir.

TEVKİFAT (9/10)  3.240 TL (Alıcı ya ait KDV  )

3.600-3.240= 360 TL ( X işletmesine ait KDV)

FATURA TUTARI= 20.360 TL dir.

NOT: Alıcı firma Tevkifat tutarını KDV2 Beyannamesinde beyan etmesi gerekir.

Yevmiye Muhasebe Kaydı

 • X İnşaat LTD.ŞTİ. kaydı

120/100 Hesabı                      20.360

600/602 Hesabı                                            20.000

391 Hesabı                                                       360

 • Alıcı firma kaydı

150/770/740 Hesabı              20.000

191 Hesabı                              3.600

320 Hesabı                                              20.360

360 Hesabı                                               3.240  (KDV2 Beyannamesinde beyan edilecek)

 

Saygılarımla,

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikProfessionel English Mesleki İngilizce Varlık
Sonraki İçerikProfessionel English Mesleki İngilizce Yıllık
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik