Tevkıfat nedır, kımler yapar, hangı ıslemlerde uygulanır, hesaplama ve muhasebe kaydı HK.

tevkifat

Tevkifat nedir, kimler yapar, hangi işlemlerde uygulanır, hesaplama ve muhasebe kaydı

 Tevkifat:

Para konusunda kesintilerdir. Devletin alacağı olan  KDV’yi alıcı ve satıcı arasında paylaştırarak her ikisinden de almasıdır. İki çeşit tevkifat vardır.

1- Gelir Vergisi TevkifatıGelir vergisi yasasının 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş oranlarda yapılan kesinti dir.

2- KDV TevkifatıKDV alacağının, kanunda belirlenmiş malların KDV’sinin, alıcılardan bazen tamamı bazen de kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak vergi dairesine beyan edilip ödenmesidir.

Tevkifatlı Fatura:

Normal veya irsaliyeli faturadan bir farkı yoktur.

Kimler Tevkifat yapar:

 • Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler,Köyler ve bunların teşkil ettikleri birlikler,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.

Tevkifat hangi işlemlerde uygulanır?

Tevkifat uygulanabilecek işlemler, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.

1-    Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

2-    Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

3-      Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

4-    Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5-    İşgücü Temin Hizmetleri

6-    Yapı Denetim Hizmetleri

7-    Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

8-    Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

9-    Spor Kulüplerinin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

10- Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

11- Servis Taşımacılığı Hizmetleri

12- Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

13- 5018 sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alanların Hizmet Alımları

 Tevkifat, sadece hizmet mahiyetine giren işlemlerde uygulanabilir.

Tevkifat hesabı nasıl yapılır?

ÖRN: X İNŞAAT LTD.ŞTİ.

Hizmet bedeli 20.000 TL

Tevkifat Oranı 9/10

KDV oranımız %18 olsun.

MATRAH=  20.000 TL

KDV (18)=  3.600 TL  (Tevkifat KDV üzerinden hesaplanır)

TOPLAM=  23.600 TL dir.

TEVKİFAT (9/10)  3.240 TL (Alıcı ya ait KDV  )

3.600-3.240= 360 TL ( X işletmesine ait KDV)

FATURA TUTARI= 20.360 TL dir.

NOT: Alıcı firma Tevkifat tutarını KDV2 Beyannamesinde beyan etmesi gerekir.

Yevmiye Muhasebe Kaydı

 • X İnşaat LTD.ŞTİ. kaydı

120/100 Hesabı                      20.360

600/602 Hesabı                                            20.000

391 Hesabı                                                       360

 • Alıcı firma kaydı

150/770/740 Hesabı              20.000

191 Hesabı                              3.600

320 Hesabı                                              20.360

360 Hesabı                                               3.240  (KDV2 Beyannamesinde beyan edilecek)

 

Saygılarımla,