EYT’LİLER İÇİN İŞTEN AYRILIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE GİRİŞ YAPILIRSA 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EYT’LİLER İÇİN İŞTEN AYRILIŞ TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNLÜK SÜRE GEÇTİKTEN SONRA İŞE GİRİŞ YAPILIRSA 5 PUANLIK TEŞVİKTEN YARARLANMAK MÜMKÜN MÜ ?
2023-19 Sayılı SGK Genelgede; Sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması durumunda 5 puanlık indirimden yararlanılacağı belirtilmiştir. İşten ayrılış tarihinden itibaren 30 günlük süre geçirilmiş ise işveren İdari Para Cezasına katlanarak bu teşvikten yine de yararlanabilir.
Sigortalı işe giriş bildirgesinin yasal verilme süresinin bitiminden itibaren 30 gün içerisinde işveren tarafından kendiliğinden verilmesi halinde, cezanın %75’i silinmekte, ayrıca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde yine %25 oranında peşin ödeme indirimi yapılmaktadır. İşe giriş bildirgesi için uygulanan idari para cezasının 10.008,00 TL nin %75 i silindiğinde, 2.502,00 uygulanır. Bu tutar da tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenirse %25 indirim daha yapılıyor ve toplamda 1.876,50 TL İdari para cezası uygulanıyor.
Örneğin, sigortalının 8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla, 06.03.2023 tarihinde işten ayrıldığı varsayıldığında, bu sigortalının 5 puanlık indirimden yararlanması için, sigortalının aynı işyerinde 05.04.2023(dahil) tarihine kadar sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması gerekmektedir.
Yukarıdaki örnekte, 06.03.2023 tarihinde işten çıkışı yapılan sigortalının, bugüne kadar(26.04.2023 Tarihine kadar), işe girişinin verilmediğini düşünürsek, 30 günlük süre geçtiği için bu kişi 5 puanlık indirimden yararlanamaz. Ancak bu sigortalı için, İdari Para Cezasına katlanarak, geriye dönük işe giriş bildirgesi verip 5 puanlık indirimden yararlanmak mümkündür. Bu kişi için geriye dönük 01.04.2023 tarihine işe giriş bildirgesi verildiğini varsayarsak, 1.876,50 TL tutarındaki idari para cezasını ödeyerek 5 puanlık prim indirimden faydalanmak mümkündür.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji