Faturada Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? Faturaya İtiraz Süresi Kaç Gündür? Faturaya İtiraz Şartları Nelerdir?

Faturada Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? Faturaya İtiraz Süresi Kaç Gündür? Faturaya İtiraz Şartları Nelerdir?
Faturada Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir? Faturaya İtiraz Süresi Kaç Gündür? Faturaya İtiraz Şartları Nelerdir?
Fatura; “satıcı ile müşteri arasında meydana gelen ticari ilişkiyi göstermek amacıyla hazırlanan, hukuki niteliği olan belgedir” şeklinde tanımlayabiliriz.
Vergi Usul Kanunu’na (VUK)
– Faturada Yer Alması Gereken Zorunlu Bilgiler Nelerdir?
– Faturaya İtiraz Süresi Kaç Gündür – Faturaya İtiraz Şartları Nelerdir?
– Faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?
Vergi Usul Kanunu’nun “Faturanın Şekli” başlıklı 230. maddesine göre faturada asgari olarak bulunması gereken bilgiler;
– Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası,
– Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı,
– İş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası,
– Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
– Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı,  Satılan malların teslim tarihi ve irsaliye numarası.
Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre faturalarda yer alması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 39/2 hükmü gereğince,
– Ticaret sicil numarası/MERSİS numarası,
– Ticaret unvanı,
– İşletmenin merkezi,
– Tescil edilen internet sitesinin adresi. (Bağımsız denetime tabi olanlar için).
Yukarıda ki bilgilere dayanarak, faturalarda sadece VUK ‘unda sayılan bilgiler değil, aynı zamanda TTK bilgilerin de yer alması gerekiyor.
Bu bilgilerin sadece faturalarda değil,  ticari mektuplar, yazışma, antetli kağıt, sipariş formu, irsaliye, dekont vb. belgelerde de bulunması gerekiyor.
Faturaya İtiraz Süresi nedir?
Vergi Usul Kanunu’nda herhangi bir hüküm yer almamıştır ancak Türk Ticaret Kanununda;
faturayı alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde içeriğe itiraz etmemiş ise faturayı kabul etmiş sayılır, şeklinde ifade edilmiştir.
Faturaya itiraz şartları nelerdir?
– Faturanın süresi alındığı tarihten itibaren 8 gündür.
– İrsaliyeli faturanın altındaki malı teslim alan kişinin imzası 8 günlük sürenin başladığını ifade  eder.
– Faturanın düzenlenmesi taraflar arasında bir sözleşme olarak değerlendirilir.
– Fatura içeriği, malın cinsi, tarih, tutar tarafların kabul edeceği bilgiler olmalıdır.
– 8 gün içerisinde itiraz edilmemiş faturalar kabul edilmiş sayılır.