ADINIZA SEYAHAT EDEN PERSONEL BİLETİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ

ADINIZA SEYAHAT EDEN PERSONEL BİLETİNİN GİDERLEŞTİRİLMESİ

Vergi usul kanununa göre muhasebe kayıtlarının objektif belgelerle kanıtlanması ve kayıt altına alınması zorunludur. Yapılan işlemlerin doğruluğunun kanıtı belgeler sayesinde yapılabilmektedir. Bilindiği üzere Kazancın tespitinde indirilebilecek giderlerin arasında olan;

. İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri,

İşle ilgili seyahat ve konaklama giderleri’’inde bildiğimiz üzere   işle ilgili masrafları belgeleyen bilet fatura gibi belgeler genellikle seyahatte bulunan kişi adına düzenlenir. Böyle bir durumda düzenlenen biletlerin şirket gideri olarak kayıt altına alınması sıkıntı doğurabilir. Ancak 19.10.2019 tarihli Vergi Usul Kanunu 509 nolu Tebliğ ile bu durumun önü açılmıştır. Tebliğ’de IV.7.1 MADDESİ uyarınca E-biletten şu şekilde bahsetmektedir;

Kağıt ortamında düzenlenmekte olan biletler (kara, deniz, ve hava yolu yolcu biletleri ile sinema, tiyatro, spor müsabakası vb. etkinliklere ait biletler gibi) ile yolcu listelerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi, muhatabın talebi doğrultusunda elektronik ortamda veya kağıt olarak iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilebilmesi ve Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine veya raporlanabilmesine ilişkin düzenlemeler bu başlığın konusunu oluşturmaktadır.

Bu Tebliğde düzenlenen E-bilet belgeleri, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamındaki ‘’Bilet’’ belgeleri ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

Kara, hava ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslar arası yolcu taşımacılığı işi ile iştigal eden firmaların düzenleyecekleri elektronik bilette

. Yolcunun adı soyadı VKN / TC’si

. E-bilet numarası

. Düzenleme tarihi

. Seyahat tarihi

. Ödeme tarihi

. Ödeme Türü

. Tutar

. Kdv

. VARSA, BİLET BEDELİNİ GİDER GÖSTERECEK VEYA İNDİRİM KONUSU YAPACAK OLAN MÜKELLEFİN ADI/ SOYADI /UNVANI/VKN/TCKN’si

Maddesi ile artık adına seyahat ettiği vergi mükellefinin bilgileri E-bilete ilave olarak yazıldıktan sonra, personelinin adına düzenlenmiş seyahat biletini de indirim konusu yapabilir. Ayrıca ihtiyaçları doğrultusunda farklı bilgilere de yer verebileceklerdir.

S.M.M.M. STAJYERİ EBRU UZUNÖZ

Kaynak: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞ (SIRA NO:509)