EYT’LİLERİN 5 PUANLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

EYT’LİLERİN 5 PUANLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN ÖNEMLİ UYARI
EYT’lilerin 5 Puanlık prim indirimden yararlanması konusunda düzenlenen 2023-19 Sayılı SGK Genelgede; 03.03.2023 tarihi ve sonrasında yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle sigortalının işten ayrılış bildirgesinin (8-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme) verilmesi ve sigortalının işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlaması durumunda 5 puanlık indirimden yararlanılacağı belirtilmiştir.
Yine aynı Genelgede, beş puanlık indirimden yararlanabilmek için destek kapsamına giren sigortalılara ilişkin, işverenler tarafından düzenlenecek işten ayrılış bildirgeleri ile işe giriş bildirgelerindeki işyeri sicil numaralarının aynı olması gerekmektedir. Aynı işverene ait olsa bile, bu bildirgelerdeki işyeri sicil numaralarının farklı olması halinde söz konusu sigortalıdan dolayı bu indirimden yararlanılamayacaktır.
ÖNEMLİ ….. Dolayısıyla, 08-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla hangi işyeri sicil numarasından çıkış yapılmışsa, 30 gün içerisinde AYNI SİCİL NUMARASINA Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi işe girişin yapılması gerekir.
08-Emeklilik(Yaşlılık) veya Toptan Ödeme koduyla işten çıkış yapılan sigortalı için, aynı işverenin başka bir sicil sayılı dosyasından işe giriş yapılmışsa, işverenin 5 puanlık indirimden yararlanması MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu durumda 30 günlük süre dolmamışsa, işten çıkış yapılan sicil numaralı işyerine SGDP’li işe giriş yapıldığı takdirde 5 puanlık indirimden yararlanılmaktadır.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji