%5 PRIM INDIRIMININ KAPSAMI VE YARARLANMA SARTLARI HK.

indirim
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

%5 prim indiriminin kapsamı ve yararlanma şartları

01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Primlerini yasal süresi içinde ödeyen işveren için getirilmiş bir indirim teşvikidir.

  • BEŞ PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1][1] 24 üncü maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına, (ı) bendi olarak eklenen bend de; uzun vadeli sigorta kolu olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin işveren hissesinden yapılacağı, prim oranı, ne kadarı işveren tarafından karşılanacağı ve SGK’ ya ödeneceği açıklanmıştır.

5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinde prim oranlarının ne kadar olacağı hüküm altına alınmıştır.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranının, prime esas kazancın %20 si işveren, %9’unun sigortalı hissesi ve 5 puanlık indirimin işveren hissesi olan kısımdan düşülmesi gerekmektedir. İşverenin  beş puanlık prim indiriminden yararlanması durumunda malullük yaşlılık ve ölüm sigorta kolundan %6’lık kısmı ödeyecektir. Malullük yaşlılık ve ölüm sigorta kollarından yapılan 5 puanlık prim indirimi HAZİNE tarafından karşılanacaktır.

Örnek verecek olursak;

Çalıştırdığı sigortalıların prime esas kazanç toplam matrahı   60.000,00 TL

İşverenin ödeyeceği malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primi 12.000,00 TL (%20)

Sigortalı hissesi 5.400 TL (%9)

Kalan kısım ise 6.600 TL İşveren hissesi

İşveren beş puanlık indirimden yararlandığı takdirde 6.600 TL’nin 3.600 TL’sini ödeyecektir.

3.000 YTL’lik bir indirim olacaktır. (%5)

Örnekten de anlaşılacağı üzere beş puanlık indirim çok ciddi ve işvereni rahatlatıcı bir teşvik uygulamasıdır.

  • BEŞ PUANLIK İNDİRİMDEN YARARLANMA USUL VE ESASLARI;

1) İşverenlerin Özel Sektör İşvereni Olması ve (4/a) kapsamında sigortalı çalıştırması,

2) Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma yasal süresi içinde verilmesi,

3) İşveren hissesi (Hazinece karşılana tutar hariç) ile sigortalı hissesine düşen sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

4) İşverenin, Kuruma Borcunun Bulunmaması Veya Diğer Kanunlara Göre Yapılan Tecil ve Taksitlendirmelerinin devam etmesi,                gerekmektedir.

* 5 puanlık indirimden yararlanmak için yukardaki bütün şartların eksiksiz yerine getirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca engelli çalıştıran ya da uzun vadeli sigorta kollarından teşvik kapsamına giren sigortalı çalışanı bulunan ve beş puanlık indirimden yararlanmak isteyen işverenler bu sigortalılardan aynı ayda beş puanlık prim indiriminden yararlanamazlar yani tek bir teşvik kapsamında işveren hissesi sigorta priminden yararlanabileceklerdir.

Ayrıca sigortasız işçi çalıştıran işverenlerin bu durumu tespit edildiğinde beş puanlık teşvikten 1 yıl süreyle faydalanamazlar.

  • BEŞ PUANLIK İNDİRİMDEN YARARLANAMAYACAKLAR

1) Kamu idarelerine ait işyerlerinde çalıştırılan 5510 sayılı kanunun (4/a) ve (4/c) kapsamında sigortalılardan,

2) İşyerlerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışan sigortalılardan,

3) Yurtdışında çalışan sigortalılardan,

4) 4(b) kapsamındaki sigortalılıktan,

5) Aday çırak, çırak ve öğrencilerden uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmayanlardan

6) Harp malulleri ile 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife aylığı alanlardan sadece kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan,

7) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesisi atölye ve benzeri yerlerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan,

8) İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan kursiyerlerden,

Ayrıca beş puanlık indirimden yararlanmak amacıyla, borçlu işveren dosyasını kapatıp yeni ad ve soy ad ile bir dosya açtırması halinde ve bu durum tespit edilirse beş puanlık prim indiriminden yararlanamazlar.

Saygılarımla,
S.M.Mali Müşavir
Fidan ASLANTAŞ

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikEnellektüel Sermaye Nedir ?
Sonraki İçerikMESLEKTE UZMANLASMA VE IÇ DENETIM SEÇENEĞI
1986 yılında Ankara da doğmuş olup 2003 yılı Ankara Ticaret Lisesi Muhasebe Bölümü, 2009 yılı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşletme Bölümü ve 2011 yılı Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü mezunudur. 2009 yılında mesleğe ilk adımını atmıştır. 2013 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavını başarıyla kazanmış. 2007 yılında Serkan ATASOY’ un kurmuş olduğu ve Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup mesleğe katkı sağlamaktadır. 2017 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatını almaya hak kazanmıştır. 2019 yılında Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda Mesleki Denetim Komisyonunda görev almıştır. Kamu Gözetim Kurumu' nun düzenlemiş olduğu Bağımsız Denetçilik sınavlarına girmeye devam etmektedir. 2022 yılında Altınbaş Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden almış olduğu eğitim sertifikaları ile kendisini geliştirmeye devam etmektedir. İnstagram➡️@aslantasmalimusavirlik