2018 Damga Vergisi Tutarları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

ÖZET : 62 seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2018 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır.
2018 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir.

Yıllık gelir vergisi beyannameleri (58,80 TL)
Kurumlar vergisi beyannameleri (78,50 TL)
Katma değer vergisi beyannameleri (38,80 TL)
Muhtasar beyannameler (38,80 TL)
Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi
beyannameleri hariç) (38,80 TL)
Gümrük idarelerine verilen beyannameler (78,50 TL)
Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler (28,90 TL)
Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim
bildirgeleri (28,90 TL)
Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi (46,00 TL)

Saygılarımla,

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji