İÇTİHAT NEDİR ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İÇTİHAT NEDİR ?

Uygulanacak kuralın yasada ya da örf ve âdet hukukunda açıkça ve hiçbir kuşkuya yer vermeyecek biçimde bulunmadığı durumlarda yargıcın ya da hukukçunun görüşünden doğan, yargı kuralı değerinde sonuç.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji