NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKIRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

NOTERLİK İŞLEMLERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKIRONİK ORTAMDA YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.7.2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
*“(2) TNBBS’ye kaydedilen işlemlere ilişkin bilgiler gerektiğinde noterler ile ilgili diğer kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
11 Kasım 2021 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 31656
YÖNETMELİK
Adalet Bakanlığından:

NOTERLİK İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2015 tarihli ve 29413 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Noterlik İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) TNBBS’ye kaydedilen işlemlere ilişkin bilgiler gerektiğinde noterler ile ilgili diğer kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
11/7/201529413
İlgili Resmi Gazete Linki:https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211111-1.htm
SMMM EDA OKÇU
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji