Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı

Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı
2021 Yılı Yevmiye Defterinin Kapanış Onayı (Tasdiki)
30 Haziran 2022 Tarihine Kadar Yapılması Gerekir
Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;
— Anonim Şirketler,
— Limited şirketler,
— İş Ortaklıkları,
— Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
— Adi komandit şirketler,
— Kooperatifler,
— Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri,
— Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
— Kolektif Şirketler,
— Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
Kapanış onayı (tasdiki) yaptırmak zorundadır.
TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının (tasdikinin) yapılmaması halinde idari para cezası
uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.
MALİ MÜŞAVİR FİLİZ OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji