KONUT  TESLİMLERİNDE  KDV ORANLARI BELİRLENMESİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

KONUT  TESLİMLERİNDE  KDV ORANLARI BELİRLENMESİ

Gayrimenkul  (Konut)  Alım  Satımlarında  Uygulanacak  KDV Oranları  ,  2017/9759  Sayılı  Kararnamenin 2 inci Maddesiyle 03.02.2017 Tarihinden  İtibaren  Aşağıdaki  Şekilde  3’lü  Bir Ayrım Yapılarak  Yürürlüğe  Girmiştir.

BU  AYRIM  YAPI  RUHSATININ  ALINIŞ  TARİHİNE  GÖRE  BELİRLENMİŞTİR.

*1.1.2013’ten Önce Alınması

Yapı  Ruhsatı 1.1.2013’ten  Önce  Alınmış  İnşaatlarda  Net  Alanı  150 M2 Ye  Kadar (150 M2 Dahil) Olan  Konutların Tesliminde  KDV Oranı % 1, Net Alanı  150 M2den  Fazla  Olanlarda  %18  Olarak Uygulanacaktır.

  *1.1.2013 İle 31.12.2016  Tarih Aralığında Alınması

Yapı  Ruhsatı 1.1.2013  İla 31.12.2016 Tarihleri Arasında Alınan Konut İnşaatı  Projeleri  İle Kamu Kurum Ve  Kuruluşları  İle  Bunların  İştirakleri  Tarafından  İhalesi  1.1.2013 Tarihinden  İtibaren  Yapılacak  Konut  İnşaatı  Projelerinde  Yapı  Ruhsatının  Alındığı  Tarihte, Üzerine  Yapıldığı  Arsanın 29.7.1970 Tarihli  Ve 1319  Sayılı  Emlak  Vergisi  Kanununun 29 uncu  Maddesine  İstinaden Tespit Edilen Arsa Birim M2 Vergi  Değeri;

  1. a) 500,-Türk Lirası ile 1.000,-Türk Lirası (1.000,-Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,
  2. b) 000,- Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18 uygulanır.
  3. c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan, Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski  Altındaki  Alanların  Dönüştürülmesi  Hakkında  Kanun kapsamında rezerv  yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler (kentsel dönüşüm alanları) ile riskli yapıların  bulunduğu  yerlerden  olan, arsa birim M2 vergi değeri  500,- Türk Lirasının altında kalan,  konutlar için  %1 olarak uygulanmaya devam edecektir.

 *1.1.2017 tarihinden itibaren alınmış olmasına göre değişecektir.

Yapı  ruhsatı 1.1.2017 tarihinden (bu tarih dâhil) sonra  alınan  konut  inşaatı projeleri  ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri  tarafından  ihalesi 1.1.2017 tarihinden  itibaren yapılacak konut inşaatı  projelerinde  yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı  arsanın 29.7.1970 tarihli ve 1319  sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine  istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

  1. a) 000,- Türk Lirası ile 2.000,- Türk Lirası (2.000,- Türk Lirası dâhil) arasında olan  konutların tesliminde %8,
  2. b) 000,- Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18,
  3. c) Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yer almayan, Büyükşehir  Belediyesi  sınırları içinde yer alsa da 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv  yapı  alanı ve riskli alan olarak  belirlenen  yerler (kentsel dönüşüm alanları)  ile  riskli  yapıların  bulunduğu  yerlerden  olan,  Büyükşehir Belediyesi  sınırları  içinde yer alsa da, arsa  birim m2 vergi  değeri 1.000,- Türk Lirasının  altında  kalan, konutlar için  %1 olarak  uygulanacaktır.

 

2019 YILI KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE UYGULANACAK KDV ORANLARI

Yine  Son  Olarak  21.03.2019  Tarih Ve 30721 Sayılı  Resmi  Gazete’de  Yayımlanan  843  Sayılı Cumhurbaşkanı  Kararı  İle  31.12.2019  Tarihine  Geçerli  Olmak  Üzere  Konut  Teslimlerinde  Katma Değer  Vergisi  Oranına  İlişkin  Olarak  Yapılan  Değişikliklere  Göre ;

Yukarıdaki   Ayrımlarda  Yer  Verilen  Hususlar  Dikkate  Alınmaksızın  % 18 Katma  Değer Vergisi  Oranına  Tabi  Konutların  Ve  İşyerlerinin   (Bina Ve /Veya Bağımsız Bölüm Şeklinde Olanlar) , 31.12.2019  Tarihine  Kadar  (Bu Tarihte  Herhangi  Bir  Değişiklik Yapılmadığı Takdirde)  Teslimlerinde  Geçici  Olarak  % 8  Vergi   Oranı  Uygulanacaktır.

S.M Mali Müşavir
Sibel KAROĞLU

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji