E IRSALIYE NEDIR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

            E İRSALİYE NEDİR?

Muhasebe Bilenler Topluluğunun değerli üyeleri;

Sizlere E-irsaliyeden bahsedeceğim.

Kağıt irsaliye ile beraber aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir. GTB uygulaması aracılığı ile alıcının posta kutusuna gönderilip, alıcının malları kabul veya red durumunu bildiren yanıtının yine aynı uygulama üzerinden satıcıya iletilmesi sürecini kapsar.

GİB tarafından 25.08.2017 tarihinde yayınlanan tebliğ taslağına göre mal hareketlerinin elektronik ortamda düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla;213 sayılı Vergi Usul Kanunun 230.maddesinin beşinci bendine göre hali hazırda kağıt ortamında düzenlenmekte olan ‘sevk irsaliyesi’ belgesinin, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesi e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılar için 01.07.2018 tarihinden itibaren zorunlu olacaktır. Bununla birlikte 01.01.2018 tarihi itibari ile şahıs ve sermaye şirketleri isteğe bağlı olarak e-İrsaliye uygulamasına geçiş yapabilir.

Bu tebliğde bahsi geçen e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp kâğıt ortamındaki ‘sevk irsaliyesi’ ile aynı hukuki niteliğe sahiptir.

S.M.M.M. STAJERİ FATMA ACAR KASIM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji