2017 11 SGK PRIMI ÖDEME SÜRESINDEKI DEĞISIKLIK

sgkprim

2017 11 SGK PRİMİ ÖDEME SÜRESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK 

 

2017/02 Ertelenen SGK Prim ödeme süresi bilindiği gibi 26.12.2017 tarihinde ödenmesi gerekmektedir.

05 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete ve Sayı: 30261 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından gelen açıklamaya istinaden:

2017/11 SGK Primlerinin ödeme tarihi de 26.12.2017 olarak düzenlenmiştir.

 

İlgili Açıklama:

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

2017 yılı Kasım ayına ilişkin bazı primlerin ödenme süresi

GEÇİCİ MADDE 34 – (1) Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile Kanunun geçici 72 nci maddesi uyarınca ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primleri en geç 26/12/2017 tarihinde Kuruma ödenir.

İlgili Link için tıklayabilirsiniz.

http://www.alomaliye.com/2017/12/05/sosyal-sigorta-islemleri-yonetmeliginde-degisiklik/

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ