Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belge Üzerindeki KDV’nin indirimi Mümkün müdür?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Tasdiksiz Deftere Kaydedilen Belge Üzerindeki KDV’nin indirimi Mümkün müdür?
Yapılacak incelemede ya da dönem matrahının takdiri sırasında tasdik ettirilmemiş defterlere kaydedilen belgelerin gerçek olduklarına kanaat getirilmesi ve bu verginin satıcı tarafından beyan edildiğinin tespit edilmiş olması kaydıyla bu belgelerdeki KDV’nin indirim konusu yapılması mümkündür.
Dayanak: Çanakkale Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 16/02/2012 Tarih ve Def.0.17.10.00-Kdv-2010-02-15 Sayılı Özelgesi

Mali Müşavir
Filiz OĞUZ YURDUSEVEN

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji