Hangi Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır?

hangi cıkıs kodundan ihbar tazminatı alınır
hangi cıkıs kodundan ihbar tazminatı alınır
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Hangi Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır?

Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi (Kod 4)
Toplu işçi çıkarma (Kod 15)
İşyerinin kapanması (Kod 17)
İşin sona ermesi (Kod 18)
Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih (Kod 31)
4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih (Kod 32)
İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih (Kod 34)
696 sayılı KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış (Kod 40)

SÜHEYLA GÜL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji