e-Faturaya Yeni Düzenlemeler Gündemde!

e-Faturaya Yeni Düzenlemeler Gündemde
e-Faturaya Yeni Düzenlemeler Gündemde

e-Faturaya Yeni Düzenlemeler Gündemde!

Tek bir kaynak üzerinden bilgi edinimini sağlamak amacıyla elektronik ortamda oluşturulan belgeler ile ilgili taslak yayımlandı. Artık, e-fatura ve e-SMM başta olmak üzere tüm e-belgelerde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmetlere yönelik standart kod ve standart birim ölçülerine yer verilmesi zorunlu olacak.
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan elektronik ortamda düzenlenmesi zorunlu olan belgelere yönelik 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yeni birtakım düzenlemeler yapıldı ve bir taslak olarak yayımlandı.
Taslakta; elektronik ortamda oluşturulan belgeler (e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, e-müstahsil makbuzu, e-serbest meslek makbuzu) üzerinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen mal ve hizmetlere yönelik standart kod ve standart birim ölçülerine yer verilmesinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.
Neden böyle bir düzenlemeye gidildi?
Bu düzenleme ile, idari düzenlemelerin gözden geçirilerek tüm tarafların tek bir kaynaktan bilgilendirilmesinin yapılması ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amaçlanıyor. Böylece, analiz ve değerlendirme süreçlerinde etkinliğin artırılması planlanıyor.
Yayınlanan taslağa göre, standart kod ve ölçü birimlerinin dikkate alınarak standart birim miktarının doğru hesaplanması büyük önem taşıyor. Aksi halde bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında kanunda öngörülen cezai müeyyidelerin uygulanmasının söz konusu olacağı belirtiliyor.
Cansu Meşedilci,
İçerik Uzmanı