DÜZENLEYİCİ HESAPLAR

DÜZENLEYİCİ HESAPLAR
DÜZENLEYİCİ HESAPLAR

DÜZENLEYİCİ HESAPLAR

Aktif Karakterli Hesap: Açılış kaydı borç tarafına yapılan ve borç kalanı veren hesaba aktif karakterli hesap denir.

Pasif Karakterli Hesap: Açılış kaydı alacak tarafına yapılan ve alacak kalanı veren hesaba pasif karakterli hesap denir.

Bu hesapların içinde eksi (-) hesaplar bulunur. Hesabın yanında (-) olanlar düzenleyici hesaplardır. Bu hesaplar kendinden önceki hesapları düzenlemektedir.

Düzenleyici hesaplar bulunduğu hesap grubunun işleyiş kurallarının tersi şeklinde işlemektedir. Aktifte yer alan bir düzenleyici hesap pasif hesapların işleyişleri gibi işler. Pasifte yer alan bir düzenleyici hesap aktif hesapların işleyişi gibi işlemektedir.

MALİ MÜŞAVİR FATMA ACAR KASIM

https://twitter.com/MuhasebeBT