GELİR VERGİSİ ORANLAR

2020 yılı gelir vergisi oranları
2020 yılı gelir vergisi oranları

GELİR VERGİSİ ORANLAR                                                                                                                  2020 Yılı Gelir Vergisi Oranları

193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2020 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2020 yılı Gelir Vergisi Oranları ve Tutarları
22.000TL kadar%15
49.000TL’nin22.000TL si için3.300 TLfazlası için%20
120.000TL’nin49.000TL si için8,700 TL *fazlası için%27
600.000TL’nin120.000TL si için27.870 TL **fazlası için%35
600.000TL’den fazlasının600.000TL si için195.870 TL ***fazlası için%40

(ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL)
** (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL)
*** (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL)

https://twitter.com/MuhasebeBT