SÜT  İZNİNİN  KULLANIMI  HAKKINDA  BİLİNMESİ  GEREKENLER

SÜT  İZNİNİN  KULLANIMI  HAKKINDA  BİLİNMESİ  GEREKENLER

 

Süt  İzni  Özel  Sektör  Ve  Kamu  Sektörü  Olarak  Ayrı  Şekilde  Düzenlenmiştir.

 • Özel Sektörde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 74’üncü Maddesi’nde
 • Kamu Sektöründe de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 104 üncü  maddesinin (D) fıkrasında düzenlenmiştir.

Bebeğin  Doğumdan  Sonraki  İlk  Aylarında  Sağlıklı  Ve Düzenli Bir  Şekilde  Beslenmesi  İçin  Annesine İhtiyacı  Vardır.  Bebeğin   Anne Sütü  İle  Beslenmesinin  Bir  İhtiyaç  Olması  Nedeniyle  Süt İzni  Adı Altında Emziren  Annelere  Bir  Ayrıcalık  Tanımıştır.  Süt İzni, İşverenin Çalışan Anneye Verilmiş Olan Bir Jest Değildir. Çalışan Kadının İş Kanunu Gereği  Kazandığı  Bir  Haktır.                                                         

                                    Süt  İzni  Kullanımının  Detayları

 • Bu Kanuna  Göre  Çalışan  Anneler  Analık  İzni  Bittikten Sonra  Süt  İznini  Kullanmaya  Baş Analık  İzni  Doğumdan  Önce 8 Hafta  Doğumdan  Sonra  8 Hafta  Olmak  Üzere  Toplam  16 Haftadır.  16. Haftanın  Sonunda İşe Dönen Anne Süt  İznini  Kullanmaya Başlar.( Çoğul  Gebeliklerde  Doğumdan  Önceki  8 Haftaya, 2 Hafta Daha Eklenir.)
 • Özel Sektörde, Analık İzni Biten  Ve  Çalışmaya  Başlayan  Kadın  İşçi  Günde 1.5 Saat  Olan  Süt  İznini  Bebeği  1    ( Bir ) Yaşını Doldurana Kadar Kullanabilir.
 • Kamu Sektöründe, Kadın  Memurların Süt  İzinleri Özel Sektörden Daha Fazladı Kadın Memurlar İlk 6 Ayda Günde 3 Saat, İkinci 6 Ayda İse Günde1.5 Saat Süt  İzni Kullanabiliyorlar.
 • Kamu Sektöründe Çalışan Kadınlar İsterlerse Doğum Sonrası Analık İzni Süresinin Bitiminden İtibaren Süt  İznini  Kullanmayı Tercih Edenler, Süt  İzninin  Kesilerek Yarım Gün İzin Hakkını Talep  Etmesi  Halinde  Yarım  Gün İzin  Süresinin  Kalan  Kısmı Kadar Bu İzin Hakkından Yararlanacaktı
 • Kullanılan Bu  İzinler  Annenin  Günlük  Çalıştığı  Süre  İçinden  Sayılı
 • Süt İzninin  Hangi  Saatler  Arasında  Olacağına  Anne  Karar    Özellikle  Büyük  Şehirlerde Yaşayanlar Annelerin Eve Gidip Dönmek Çok Zor Olacağı İçin Genelde İşe Sabah 1.5 Saat Geç Gidilir Ya Da Akşam 1.5 Saat Erken Çıkılabilir.
 • Süt İzinin  Günlük  Olarak  Kullanılması  Gerekir  Ancak  Uygulamada  Kadın  Çalışanlar  Bu İzinlerini  Haftalık Ya Da  Aylık  Olarak  Toplu  Halde  Kullanı  Ancak  Süt  İzninin  Haftalık  Ya Da Aylık  Olarak  Toplu  Halde  Kullanılması  Yasaya  Aykırıdır.
 • Eğer Çalışan  Anneye  Hakkı  Olan  Süt  İzni  İşveren  Tarafından  Kullandırılmaz  İse  4857  Sayılı İş Kanununun 24. Maddesine  Göre  Kadın  Sözleşmesini  Kendisi  Fesih    Fesih  Nedeni  Haklı Bulunduğu  Takdirde  Çalışan  Kadın  İşverenden Kıdem Tazminatı  İle  Birlikte  Ücret  Ve  Benzer Haklarını  Talep  Edebilir.
 • Çalışan Anne Süt İzni Kullanımını İşverene Dilekçe İle Bildirir. İşveren de Anneye Bu İznin Uygun Olduğuna Dair Bir Yazı
 • Emzirme İzin  Süresi  Boyunca  Kadın  İşçinin  Başına  Gelen Olaylar  İş  Kazasından  Sayılı

 

S.M Mali Müşavir
Sibel KAROĞLU