Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faiz Oranları

KANUNİ FAİZ VE TEMERRÜT FAİZ ORANI.ARI
3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanuna göre, yıllar itibarıyla uygulanmayı gereken kanuni faiz ve temerrüt faizi oranları:
(Temerrüt faizi miktarının sözleşme ile kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı aşağıda belirtilen oranların üstünde ise temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz.)Yıllık Oran (%)
1.1/1/2017 tarihinden itibaren :
1.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse.9
1.2. Temerrüt faiz oranı
1.2.1, Sözleşme ile tespit edilmemişse9
1.2.2. Ticari işlerde (29/6/2018 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile) Değişiklik ile)19.50
2. 1/1/2015 – 31/12/2016 dönemi için :
2.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse.9
2.2. Temerrüt faiz oranı
2.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse9
2.2.2. Ticari işlerde (14/12/2014 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)10.5
3.1/1/2014- 31/12/2014 dönemi için
3.1. Kanuni faiz oranı sözleşme ile tespit edilmemişse.9
3.2. Temerrüt faiz oranı
3.2.1. Sözleşme ile tespit edilmemişse9
3.2.2. Ticari işlerde (27/12/2013 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tebliği ile)

 

Saygılarımla;

Nevin KIRAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji