İŞVERENE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ

                            İŞVERENE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ

İşsizlik seviyesinin makul seviyelere çekilmesi amacıyla birçok teşvik uygulamaya konuluyor.
Bunlardan birisi de 7103 sayılı yasa ile İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 21. Madde
ile mevzuata giren ‘’ Gelir Vergisi Stopajı Teşviki’’
ŞARTLAR :
1-Bu destek sadece özel sektör işverenleri için geçerli.
2-Sigortalı 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı
3-Sigortalı Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,
4-İşe giriş tarihinden önceki 3 ay 4/a, 4/b ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında
sigortalı olmamalı,
5-Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında bildirilen aylık prim ve hizmet
belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak işe alınmış olması gerekiyor.
Teşvik kapsamına giren her bir çalışan için en fazla 12 ay süre ile uygulanıyor. İSTİSNA ;
engelli , 18 yaşından büyük kadın .
Yeni açılan işyerleri ise 1 Ocak 2018 tarihinden sonra ilk defa sigorta bildiriminden bulunulan
3.aya ilişkin prim bildirgelerinden itibaren GV stopaj teşvikinden yararlanabilecek.
Ayrıca küçük ölçekli işverenler için , kamuoyuna “BİR SENDEN BİR BENDEN” olarak duyurulan
prim desteği uygulaması var.ŞARTLAR :
a)2017 aylık prim hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1-3 olmalı
b)İşverenin ustalık belgesi olmalı
c)Sigortalının işe giriş tarihinden itibaren 18-25 yaş aralığında olmalı
d) Sigortalı Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,
e) İşe giriş tarihinden önceki 3 ay 4/a, 4/b ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4/b kapsamında
sigortalı olmamalı,
TEŞVİK MİKTARI :Ücret tutarı fark etmeksizin , asgari ücretin vergisi baz alınarak
hesaplanıyor.
Ayrıca , teşvik kapsamında aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden
kısmına ilişkin damga vergileri beyan edilmiyor ve ödenmiyor.
Saygılarımla ,
Stj.S.M.M.M Sinem İVECEK
Kaynak: Ekonomist Dergisi/ Fatih Köprü