KONAKLAMA VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

KONAKLAMA VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
KONAKLAMA VERGİSİ BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
KONAKLAMA VERGİSİ
BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ
-Konaklama Vergisi 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmektedir.
-Konaklama vergisinde vergilendirme dönemi, faaliyette bulunulan takvim yılının birer aylık dönemleridir.
-Konaklama vergisi, vergilendirme dönemini takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine, KDV mükellefiyeti bulunmayanlarca ise tesisin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilir.
-Konaklama vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji