İHRACATTAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ !

İHRACATTAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
İHRACATTAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ !
İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.
Dayanak:22/01/2022 Tarih ve 31727 Sayılı Resmi Gazete
22 Ocak 2022 CUMARTESİResmî GazeteSayı : 31727
KANUN
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE

BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR KANUN

Kanun No. 7351Kabul Tarihi: 19/1/2022

MADDE 15 – 5520 sayılı Kanunun 32 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır.

(8) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için yedinci fıkra hükmüne göre ayrıca indirim uygulanmaz.

(9) Yedinci ve sekizinci fıkralardaki indirimli oranlar, bu madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanır.”

Mali Müşavir
Filiz OĞUZ YURDUSEVEN
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji