Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyeterinde e fatura düzenleme

KUYUMCU - FATURA DUZENLEME SINIRI
KUYUMCU - FATURA DUZENLEME SINIRI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık faaliyetinde bulunanların kuyum satışlarında E- fatura düzenleme mecburiyeti
FATURA DÜZENLEME SINIRI

2022 2.000 TL (VUK Genel Tebliği Sıra No:534)
Kuyum sektöründe ise VUK 514 den Dolayı 3
Katı: 6.000 TL dir.
Kuyumculuk, sarraflık ve mücevheratçılık gibi işlenmiş kıymetli maden ve kıymetli taş alım satımında bulunan mükelleflerin bu nitelikte olmayan başka faaliyetlerinin de (beyaz eşya alım satımı, kafe işletmesi gibi) bulunması, bu Tebliğ düzenlemesinden yararlanılmasına engel teşkil etmez.
Ancak bu faaliyetlere ilişkin olarak düzenlenmesi gereken faturalar bakımından 213 sayılı Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan had dikkate alınır.
Mali Müşavir Serap SİYİRDİCİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji